Framöver kommer aktuell info komma på ; www.zidiholster.se

God fortsättning!
/Z